Almindelige betingelser for brug af pasningaabenraa.dk.
Denne hjemmeside stilles til rådighed af pasningaabenraa.dk. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål bedes du venligst henvende dig til os på rune@tasti.dk

Du er velkommen til at benytte dig af www.pasningaabenraa.dk betingelserne – som ændres fra tid til anden af Rune Bøge – gælder for enhver brug, du gør af denne hjemmeside. Du bedes læse Betingelserne omhyggeligt igennem. Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. vigtige ansvarfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i Betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden

Indhold
pasningaabenraa.dk bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført.pasningaabenraa.dk har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. pasningaabenraa.dk garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

Ansvarsbegrænsning
Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. pasningaabenraa.dk fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.

pasningaabenraa.dk bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men pasningaabenraa.dk kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Brugeren må tage sine egne forholdsregler for at sikre sig mod tab eller skade. Dette omfatter bl.a.installering af nødvendige sikkerhedsforanstaltnigner for at sikre sig mod vira og opdaterede kopier af alle data.

Immaterielle rettigheder
Alle varemærker og logoer på sidenpasningaabenraa.dk, eller lign. har fået tilladelse til at anvende varemærket/logoet på siden.

Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte et af varemærkerne eller andet materiale på hjemmesiden, bedes du kontakte os på adressen rune@tasti.dk